• In februari starten we met het planten van bollen in de kas. Dit gebeurt dagelijks met een elektrische overschieter. De overschieter haalt eerst een laagje zand van het bed. Dan worden er bollen op de grond neergelegd, waarna de overschieter er weer een laagje zand overheen 'schiet'. Het planten gebeurd dagelijks zodat het snijden verderop in het seizoen ook meer gespreid is. Bij sommige soorten met minder sterke stengel, wordt er na het planten gaas gelegd. Dit gaas kan later omhoog getrokken worden om de lelie te ondersteunen naarmate deze langer wordt. Om de kwaliteit te waarborgen wordt later in het seizoen de kas nog eens gekrijt. Deze krijtlaag matigt de temperatuur en de instraling in de kas.

  

      • Na gemiddeld 100 dagen kunnen de lelies op rijpheid gesneden worden. De gesneden lelies worden op een band gelegd, die ze naar het middenpad transporteerd. Hier worden ze op wagens gelegd en zo worden ze naar de verwerkingslijn gebracht.

  • Vanaf april beginnen we buiten met planten. Wekelijks wordt er met een trekker en een plantmachine een set bollen geplant, zodat verderop in het seizoen de lelies geleidelijk aan gesneden kunnen worden. Over de geplante Oriëntals worden schaduwhallen gebouwd om het klimaat te matigen, zodat ze langer worden. Maar ook om ze te beschermen tegen weersinvloeden.


      
  • Weer ongeveer 100 dagen na het planten kunnen de lelies op rijpheid gesneden worden. De gesneden stelen worden op een platte wagen gelegd en met een trekker naar de verwerkingsschuur gereden, waar deze bebost worden.

    

  • De verwerking wordt zowel bij de lelies afkomstig uit de kas als van buiten op dezelfde manier gedaan. De lelies worden op een band van de boslijn verspreid neergelegd. Hierbij wordt door één persoon een scheiding in knopaantal van de stelen gemaakt. De boslijn ontbladerd de stelen en snijdt deze op de gewenste lengte. Vervolgens telt de boslijn de stelen en bindt er een elastiek om. Aan het einde van de boslijn worden de bossen eventueel van een hoes voorzien en in dozen gelegd. Deze dozen komen op een kar, die in de koeling wordt gezet. 's Avonds worden de karren in een vrachtwagen geladen en gekoeld naar de klant getransporteerd.